O Wojsku Polskim słów kilka… – część 7 (Wojska Łączności i Informatyki oraz Jednostki Wsparcia Logistycznego).


Wojska Łączności i Informatyki oraz Jednostki Wsparcia Logistycznego to dwa rodzaje wojsk będące częścią składową Wojsk Lądowych. Odpowiadają za zapewniania sprawnego dowodzenia i łączności oraz zabezpieczenie logistyczne Wojsk Lądowych a nawet całych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W poniższym artykule chciałbym wam przedstawić strukturę i uzbrojenie polskich Wojska Łączności i Informatyki oraz Jednostek Wsparcia Logistycznego oraz moją opinię na ich temat. Zapraszam Cię do przeczytania poniższego artykułu.

Czytaj dalej O Wojsku Polskim słów kilka… – część 7 (Wojska Łączności i Informatyki oraz Jednostki Wsparcia Logistycznego).